آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم
50 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آغاز امامت امام کاظم همزمان با فراگیری چالش جانشینی در اذهان شیعیان امام صادق بود. مطالعه روایات معصومین نشان می دهد طراحی ویژه اهل بیت به گونه ای صورت گرفته که در زمان بروز چالش اصول شناخت امام در اختیار مردم است. نص، علم و ودائع امامت از جمله ابزارهای رفع حیرت است. باور عمومی جامعه بر خود معرفی امام استوار است، در حالی که تعالیم اهل بیت به همراه خواص اصحاب، تأثیر گذاران اصلی صحنه به شمار می روند. این مقاله جُستاری در آسیب شناسی این چالش است.
دانلود