بررسی شخصیت و احوال عبدالله بن جعفر حمیری
50 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی تخصصی حدیث حوزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/24
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری» از برجسته¬ترین راویان قمی و از اصحاب عسکریین به شمار می رود. 182 روایت در کتب اربعه و حضور در انتقال تراث 141 نفر از صاحبان آثار شیعه گویای نقش پر رنگ او در عرصه حدیث است. سفر به عراق و انتقال آثار و احادیث به راویان آنجا از تلاشهای علمی ایشان به شمار می آید. تألیف آثار علمی متعدد، از جمله کتاب ارزشمند قرب الاسناد، ثمره مجاهدتهای اوست. این مقاله در سه فصل تنظیم شده است که به بررسی هویت، ارتباطات علمی و آثار او می پردازد.
دانلود