نقد جریان شناسی نوبختی در فرق الشیعه
101 بازدید
محل نشر: مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آیین و عقاید خاص گروه¬هایی که به اصول امامت شیعی پایبند هستند، باعث پیدایش فرقه های شیعی شده است وکتاب فرق الشیعه نوبختی به عنوان کهن ترین کتاب فرقه شناسی که به دست ما رسیده، حاوی اطلاعات گسترده ی فرقه ای و کلامی در این زمینه می باشد به همین دلیل وبه دلیل سبک خاص و قدمت این کتاب، لزوم باز خوانی ونگرشی نقادانه دو چندان شده و جریان شناسی و نقد آن توجیه پذیر به نظر می رسد. بر پایه این الگو یعنی بازخوانی برخی اصول حاکم بر کتاب فرق الشیعه و نقد و بررسی آن می توان ادعا کرد که نگاه تاریخی و لغوی در معرفی فرقه، گوناگونی اطلاق شیعه، زمانبندی ناصحیح فرق و تغییر مشی مؤلف در تقسیمات آن بر اساس تعریف امام، ابهام آفرینی در گزارش سیر اندیشه مهدویت، نارسایی مفهوم توقف و معرفی ناقص زندیقان از جمله مواردی است که باعث زمینه سازی برای شکل گیری جریانی بر علیه شیعه شده و به نوعی راه را برای تحقیقات جدید بسته نگاه داشته است.
دانلود